طنز ساکورا اسکول تبلیغات تلویزیونی

789 بازدید
بیشتر
کپی و تقلید = گزارش من کپی نکردم حالا میخواید باور کنید میخواید نکنید گزارش=گزارش ...
کپی و تقلید = گزارش من کپی نکردم حالا میخواید باور کنید میخواید نکنید گزارش=گزارش

همه توضیحات ...