موزیک ویدیو جدید رضا صادقی بنام مرداب

Reza Sadeghi | رضا صادقی
Reza Sadeghi | رضا صادقی
81.6 هزار بار بازدید - 8 ماه پیش - موزیک ویدیو رضا صادقی مرداب
موزیک ویدیو رضا صادقی مرداب Reza Sadeghi Mordab Official Video قسمت نشد که بگیری دستمو یه بار دیگه من دیگه مغزم قبول کرد مهم نیست از این به بعد دلم چی میگه تو دیگه عوض نمیشی تو منم کردی دیوونه ته یه قصه رو صد بار بخونی بازه همونه منم دلم تنگ میشه ببین منم بعد تو خوردم زمین ولی دیگه حرفشو نزن دیگه بذار برو پشتتو نبین منم دلم برات تنگ میشه هنوز شاید اتفاقی دیدمت یه روز ولی دیگه نمیشناسی منو گلم مگه خودت نگفتی که بساز بسوز من بعد نمیخوام دیگه خاطرتم رد شه آدم خوب قصه هم شاید یه روز بد شه از این به بعد هر طوری هست روزات باید سرشه دوباره برگردی که چی همه چی بدتر شه قشنگی تو هنوز برام ولی تو خواب کنار تو ساختم زندگیمو رو آب شبیه یه ماهی که شد عاشق مرداب عاشق مرداب منم دلم تنگ میشه ببین منم بعد تو خوردم زمین ولی دیگه حرفشو نزن دیگه بذار برو پشتتو نبین منم دلم برات تنگ میشه هنوز شاید اتفاقی دیدمت یه روز ولی دیگه نمیشناسی منو گلم مگه خودت نگفتی که بساز بسوز
8 ماه پیش در تاریخ 1402/09/06 منتشر شده است.
81,669 بـار بازدید شده
... بیشتر