کامپوزیت دندان چیست ؟

کامپوزیت دندان به طیف گسترده ‌ای از درمانهای دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی گفته می شود. چیزی که ما آن را به عنوان کامپوزیت دندان می‌شناسیم در واقع موادی به نام رزین کامپوزیت است که به طرق مختلف در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.