زنگ شهروندی با آیه حمداوی فعال محیط زیست

9,253 بازدید
بیشتر
زنگ آخر
زنگ آخر
در هفته بدون پلاستیک آیه حمداوی فعال محیط زیست، از راه‌هایی می‌گوید که از طریق آنها می‌توان پسماند و زباله کمتری ...
در هفته بدون پلاستیک آیه حمداوی فعال محیط زیست، از راه‌هایی می‌گوید که از طریق آنها می‌توان پسماند و زباله کمتری تولید کرد.

همه توضیحات ...