آهنگ جدید مجید رضوی بنام دلم تنگه

Majid Razavi | مجید رضوی
Majid Razavi | مجید رضوی
110.3 هزار بار بازدید - ماه قبل - مجید رضوی دلم تنگه Majid
مجید رضوی دلم تنگه Majid Razavi Delam Tange نه میشه ازت رد شم نه فرصت برگشت هست نه میشه جلو رفتش نه میشه عقب برگشت تو اونور دینایی چقدر فاصلس تا تو چقد تو سرم راحت ازت خاطرس تا صبح … دلم تنگه دلم تنگه کسی جز تو نمیفهمه که این دنیا برای من بدون تو چه بی رحمه … چشام بسته میام اونجا که بود دستم توی دستت یه لبخند رو لبام میاد همون لحظه تو فکرم پیشمی واسم همین بسه بی تو این بارونای سمی میخوره توی قلبم میدونی که میترسم اگه دیوونه بشم چی بفهمه منو پس کی … نه میشه ازت رد شم نه فرصت برگشت هست نه میشه جلو رفتش نه میشه عقب برگشت تو اونور دینایی چقدر فاصلس تا تو چقد تو سرم راحت ازت خاطرس تا صبح … دلم تنگه دلم تنگه کسی جز تو نمیفهمه که این دنیا برای من بدون تو چه بی رحمه
ماه قبل در تاریخ 1403/02/22 منتشر شده است.
110,364 بـار بازدید شده
... بیشتر