فیت ۲۸۲ _ پدیده بدنسازی خوزستان

گفتگو با ساسان افراسیابی از بدنسازان موفق سال ۱۴۰۰ _ پاسخ چند سئوال مهم بدنسازی توسط امیرحسین منظوری مربی بین المللی فیتنس _ تهیه کننده : نیما جعفرپور _ با مشارکت آپارات