برگزاری مقتدرانه نمایشگاه خودرو در شهرآفتاب

49 بازدید
بیشتر
ایفنا | اخبار نمایشگاه
ایفنا | اخبار نمایشگاه
عباس تقدسی نژاد مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب در گفتگو با خبرگزاری نمایشگاهی ایران (ایفنا) گفت: نمایشگاه خودرو در شهرآف ...
عباس تقدسی نژاد مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب در گفتگو با خبرگزاری نمایشگاهی ایران (ایفنا) گفت: نمایشگاه خودرو در شهرآفتاب مقتدرانه وخوب برگزارشد روز آخر نمایشگاه خودرو حدود۶۰ هزار بازدید کننده به شهر آفتاب آمده بودند. ایفنا، پنجره اقتصاد ایران

همه توضیحات ...