کردستان یا سوئیس؟؟؟ قطعا کردستان

5,062 بازدید
بیشتر
کردستان و ایران با الوند ویسی
کردستان و ایران با الوند ویسی
اینجا کردستان زیبا از مناطق بکر و کوهستانی شاهو ...
اینجا کردستان زیبا از مناطق بکر و کوهستانی شاهو

همه توضیحات ...