خطر سگهای ولگرد برای محیط زیست و انسان

5,225 بازدید
بیشتر
در برخی کشور‌های اروپایی و آمریکایی، غذادادن به حیوانات، چه اهلی و چه وحشی، جرم است، زیرا اگر حیوان وحشی است، باید مراحل طب ...
در برخی کشور‌های اروپایی و آمریکایی، غذادادن به حیوانات، چه اهلی و چه وحشی، جرم است، زیرا اگر حیوان وحشی است، باید مراحل طبیعی زندگی خودش را بگذراند و ما نباید هیچ دخالتی در آن داشته باشیم، اگر هم حیوان اهلی است که باید یک انسان مسئولیتش را قبول کند

همه توضیحات ...