مایندفولنس و میکروبیوم: گفتگو با دکتر سید داور سیادت | اپیزود هشتم - فصل دوم

واقیعت این است که در داخل بدن و همچنین روی پوست ما تریلیون‌ها میکروارگانیسم از هزاران گونه مختلف وجود دارد که میکروبیوتا نامیده می‌شوند. امروزه میکروبیوم به عنوان یک ارگان حمایت کننده شناخته می‌شود زیرا در تقویت عملکردهای روزمره بدن انسان نقشی اساسی دارد. اخیرا در جستجوهایمان به مقالاتی برخوردیم که حالات ذهنی و بسیاری از اختلالات روانی می تواند به علت عملکرد این میکروارگانیسم‌ها باشد و به تازگی روش‌هایی برای تشخیص بسیاری از اختلالات اعصاب و روان و همچنین مغز و اعصاب از نمونه میکروبیوم روده در دنیا استفاده می‌شود. ضمن اینکه امید است با مداخلاتی بر میکروارگانیسم‌ها روش‌های برای درمان و مکمل درمان برای اختلالات این حوزه توسعه پیدا کند. در این گفتگو با دکتر سید داور سیادت استاد باکتری شناسی انستیتو پاستور ایران در ابتدا درباره مفهوم میکروبیوم صحبت می‌کنیم و در ادامه تلاش می‌کنیم نسبت میکروبیوم و سیستم اعصاب را بررسی کنیم. در نهایت درباره مقالاتی که تاثیر تمرین‌های مایندفولنس بر عملکرد میکروارگانیسم‌ها داخل بدن انسان را بررسی کرده بودند محور بخش پایانی گفتگو قرار دادیم.