وحید شکری - شور طوفانی (پرچم علی توی دنیا بالاس) مداحی امیرالمومنین Vahid Shokri

408 بازدید
بیشتر
Zainabi TV
Zainabi TV
مداحی حضرت امیرالمومنین علیه السلام شور | پرچم علی توی دنیا بالاسمراسم تخریب قبور ائمه بقیعجمعه۸ اردیبهشت۱۴۰ ...
مداحی حضرت امیرالمومنین علیه السلام
شور | پرچم علی توی دنیا بالاس

مراسم تخریب قبور ائمه بقیع

جمعه۸ اردیبهشت۱۴۰۲ | ۷شوال۱۴۴۴

مداح : کربلایی وحید شکری

کربلایی حسین طاهری
Karbalae Vahid Shokri and Hossein Taheri

همه توضیحات ...