راهیابی پرسپولیس به فینال با شکست هوادار

20,075
Persepolis F.C.
Persepolis F.C.