گفتگوی منصور سپهربند با زنده یاد اکبر گلپایگانی در فرودگاه بین المللی لس آنجلس -15 سال بعداز انقلاب

Mansour Sepehrband
Mansour Sepehrband
روانشاد اکبر گلپایگانی هنرمندی که سالیان سال با هنرش در دلها جایگاه  وسیعی را کسب کرده بود برای اولین بار پس از انقلاب برای ...
روانشاد اکبر گلپایگانی هنرمندی که سالیان سال با هنرش در دلها جایگاه  وسیعی را کسب کرده بود برای اولین بار پس از انقلاب برای اجرای یک کنسرت به لس آنجلس دعوت شده بود .
هنگام ورودش به فرودگاه لس آنجلس و زمانی که در تلویزیون جام جم همکاری داشتم گفتگویی را  با این هنرمند پر آوزه انجام دادم که اکنون  بهانه ای شد  این مصاحبه را از طریق یوتیوب نشرش دهم

همه توضیحات ...