خلاصه برد شیرین پرسپولیس مقابل نفت مسجد سلیمان

19,261
Persepolis F.C.
Persepolis F.C.