امیر برومند | تو اصلا به فکر کشتار نبودی نه ...

Amir Boroumand | امیر برومند
Amir Boroumand | امیر برومند
"    "مداح: کربلایی امیر برومندشاعر: جمعی از شعری قمهیئت: حضرت حسن بن علی علیهما السلام--متن شعر: ...
"    "
مداح: کربلایی امیر برومند
شاعر: جمعی از شعری قم
هیئت: حضرت حسن بن علی علیهما السلام
--
متن شعر:
نه
تو اصن به فکر کشتار نبودی نه
تو فقط حیدر کرار نبودی نه
رحمت واسعه بودی
پدر جامعه بودی

تو همونی که توی جمل با چشمای تر
از بالاسر جنازه ها گذر میکردی
تا سه روز به کشته ها نماز میخوندی تازه
از فراری‌هاشونم صرف نظر میکردی

بالاجبار می‌زد
راضی نبود به کشتن و ناچار میزد
سیا لشکرو نمیزد و سردار میزد
انگار یه شیر به گله ی کفتار میزد

_ _ _

نه
تو شبیه پادشاها نبودی نه
تو که فکر مال دنیا نبودی نه
همدم عوام بودی
یک کلام امام بودی
.
.
تو بزرگی و عدالت اونقده مردی که
واسه خلخال زن یهودی هم غمگینی
توی معرکم تا یک نفر میاد رو در روت
وقت ضربه هفتا نسل بعدشم میبینی
.
.
فقط سر میزد
دلدل رو هی میکرد و به لشگر میزد
جبریل دلش برا دیدنش پر میزد
خدا حرف خصوصیاش‌و به حیدر میزد

همه توضیحات ...