محمود کریمی - روضه جانسوز (نزدیک عصر بود) Mahmoud Karimi

Zainabi TV
Zainabi TV
55 بار بازدید - 4 ماه پیش - روضه (نزدیک عصر بود؛ برافروخت
روضه (نزدیک عصر بود؛ برافروخت ماه تو)
🎥 مراسم مناجات شب یازدهم ماه #رمضان
🗓 پنج‌شنبه ۲ فرودین ۱۴۰۳
🎙 مداح: #حاج_محمود_کریمی
📍 #حرم_امام_رضا (علیه‌السّلام)

🏷 #امام_حسین

Rozeh Haj Mahmoud Karimi
4 ماه پیش در تاریخ 1403/01/03 منتشر شده است.
55 بـار بازدید شده
... بیشتر