اگه این مشکلات اذیتت میکنه به آلمان مهاجرت نکن! ❌

74,948
Abed Naseri
Abed Naseri