مروری ساده به زندگی روستای آویهنگ‌ کردستان

3,811 بازدید
بیشتر
کردستان و ایران با الوند ویسی
کردستان و ایران با الوند ویسی
آویهنگ یکی از روستاهای هدف گردشگری کردستان است،و این ویدیو مروری ساده ست به زندگی مردمان این روستا ...
آویهنگ یکی از روستاهای هدف گردشگری کردستان است،و این ویدیو مروری ساده ست به زندگی مردمان این روستا

همه توضیحات ...