کردستان و ایران با الوند ویسی کردستان و ایران با الوند ویسی
بهار کردستان کجا بریم؟(قسمت ۱)
0:49
بهار کردستان کجا بریم؟(قسمت ۱)
مروری ساده به زندگی روستای آویهنگ  کردستان
2:48
مروری ساده به زندگی روستای آویهنگ کردستان
استقبال خاص و زیبای کردستان از نوروز ۱۴۰۳
0:48
استقبال خاص و زیبای کردستان از نوروز ۱۴۰۳
مراسم نوروز ۱۴۰۳ روستای هشمیز کردستان
1:09
مراسم نوروز ۱۴۰۳ روستای هشمیز کردستان
یکی از برفی ترین گردنه های ایران(ژالانه)
1:10
یکی از برفی ترین گردنه های ایران(ژالانه)
بهار زیبای کردستان نزدیک است
1:15
بهار زیبای کردستان نزدیک است
مراسم ۳۰ هزار نفری نوروز (۱۴۰۳)کردستان روستای چشمیدر ۴ اسفند
1:44
مراسم ۳۰ هزار نفری نوروز (۱۴۰۳)کردستان روستای چشمی...
مریوان پایتخت گردشگری کردستان
1:32
مریوان پایتخت گردشگری کردستان
کردستان یا سوئیس؟؟؟ قطعا کردستان
1:12
کردستان یا سوئیس؟؟؟ قطعا کردستان
عروسی پیر شالیار ۱۴۰۲ هورامان،کردستان
1:21
عروسی پیر شالیار ۱۴۰۲ هورامان،کردستان